Facebook-markkinointi – Näy oikealle yleisölle oikealla viestillä.

Facebook-markkinointi

Näy oikealle yleisölle oikealla viestillä.

Facebookilla on Suomessa lähes 3 miljoonaa käyttäjää ja se tarjoaa parhaat työkalut mainosten tarkkaan kohdistamiseen. Facebookissa markkinoija tavoittaa oikean kohdeyleisönsä oikealla viestillä kustannustehokkaasti ja mitattavilla tuloksilla.

Facebook ja Instagram

Kun Suomessa halutaan tavoittaa loppukäyttäjiä sosiaalisen median avulla, niin tarkoitetaan yleensä Facebookia ja Instagramia. Facebook on edelleen hallitseva markkinajohtaja ja tällä alustalla on lukuisia hyviä ratkaisuja markkinoijille, jotka haluavat saada viestinsä näkyviin oikealle kohderyhmälle.

Miten Facebook-markkinointi toimii?

Jokainen yritys on erilainen, eikä ole yhtä oikeaa tapaa käyttää Facebookia. Joitakin yhteisiä nimittäjiä on kuitenkin olemassa. Yritysten Facebook-toiminnot voidaan karkeasti jakaa kolmeen osaan: sisällön tuottaminen, mainonta ja kommunikointi.

Näkyäkseen potentiaalisten asiakkaiden Facebook-syötteissä, yritysten on julkaistava säännöllisesti asiaankuuluvaa sisältöä tekstien, kuvien ja videoiden muodossa. Tämä saavutetaan hyvin suunnitellulla sisältöstrategialla, jolla on selkeät tavoitteet. Kuinka usein ja kuinka paljon sisältöä on julkaistava, riippuu kyseisestä yrityksestä, mutta laatu on tärkeämpää kuin määrä. Hyvällä viestillä voi olla suhteellisen pitkä elämä, kunhan se on huolellisesti suunniteltu ja sponsoroitu.

Maksettu mainonta on välttämätöntä viestien levittämiseksi ja uuden yleisön saavuttamiseksi. Facebook on tällä hetkellä erittäin edullinen markkinointikanava, mutta mitä enemmän aikaa kuluu, sitä kalliimmaksi myös Facebook tulee muuttumaan. Viestien orgaaninen näkyvyys on jo nyt hyvin alhainen. Siksi on oltava valmis sponsoroimaan sisältöjä ja panostamaan myös maksulliseen mainontaan. Facebook tarjoaa käteviä työkaluja mainonnan aloittamiseksi, mutta oikean viestin oikeanlainen kohdentaminen vaatii tuntemusta ja tarkkaa suunnittelua. Oikealla asiantuntemuksella voit varmistaa, että jokainen mainoksiin sijoitettu euro käytetään oikein.

Sisällöntuotannon ja mainonnan lisäksi Facebookissa tärkeää on myös sosiaalinen vuorovaikutus. Sosiaalinen media tarjoaa yrityksille erinomaisen mahdollisuuden kommunikoida kohdeyleisönsä kanssa yksinkertaisella ja tehokkaalla tavalla. Nykymaailmassa brändejä määritellään pitkälle sen mukaan miten ne kommunikoivat, joten hyvin toimivaan viestintästrategiaan kannattaa panostaa.
Sociaalinenmedia


Kannattaako hoitaa itse vai ulkoistaa?

Monen vuoden kokemuksen pohjalta voimme todeta, että useimmiten yritysten kannattaa ulkoistaa Facebook-hallintansa asiantuntijoille, jos ei kokonaan niin ainakin osittain.

Tämä johtuu useasta syystä. Ensinnäkin sosiaalisen median kanavien aktiivinen hallinta vaatii yllättävän paljon aikaa. Tämä johtaa usein siihen, että se jätetään tekemättä, varsinkin jos näitä kanavia hoitaa yrityksen sisällä työskentelevä henkilö jolla on muitakin vastuualueita.

Toiseksi on syytä ottaa huomioon, että Facebook-markkinointiin liittyy useita tekijöitä: sisällön on oltava inspiroivaa, sitouttavaa ja johdonmukaista, mainoksia on kohdennettava oikein, niitä on jatkuvasti analysoitava ja parannettava ja kysymyksiin ja kommentteihin on reagoitava. Tämä edellyttää laajaa osaamista monella eri osa-alueella.Yhteenvetona voidaan todeta, että ulkoistettu Facebook-strategia on yleensä kustannustehokkain vaihtoehto ja tarjoaa huomattavasti paremman tuoton sekä ajallisesti että taloudellisesti.

Millainen partneri teidän tarpeisiin?

On otettava huomioon monta asiaa, kun yritys etsii sopivaa Facebook-partneria. Tarvitseeko yritys ulkoistettua markkinointikumppania, joka tuottaa myös sisältöä ja osallistuu brändin vahvistamiseen, vai riittääkö pelkkä mainosten kohdennus? Myös se vaikuttaa onko yrityksellä esimerkiksi verkkokauppa vai kasvatetaanko ensisijaisesti tunnettuutta.

Kenelle Lindebarn sopii?

Lindebarnin Facebook-palvelut sopivat kaikenkokoisille yrityksille, jotka haluavat vahvistaa sosiaalisen median näkyvyyttään ja tavoittaa oman kohdeyleisönsä tehokkaasti. Teemme sekä sisällöntuotantoa että mainosten hallintaa ja palvelut voidaan räätälöidä jokaiselle yritykselle sopivaksi.

Kysy lisää tai pyydä tarjous