Instagram-markkinonti – miten se toimii?

colourful boy
Marco Lindholm

Marco Lindholm

Instagramin kautta sinun on mahdollista tavoittaa laaja yleisö niin nykyisistä kuin potentiaalisista asiakkaista kustannustehokkaasti ja mitattavin tuloksin.

Suomessa on lähes kaksi miljoonaa Instagram-käyttäjää, ja somekanavan suosio kasvaakin kaikkien ikäluokkien keskuudessa.

Instagram ja Facebook

Suomessa Instagramia ja Facebookia pidetään ensisijaisina kanavina, kun halutaan tavoittaa loppukäyttäjiä sosiaalisen median kautta. Vaikka Facebookilla on hallitseva markkina-asema, on Instagramin käyttäjämäärä kasvanut jopa viidellä prosentilla viimeisen puolen vuoden aikana. 80 % kaikista Instagramin käyttäjätileistä seuraa vähintään yhtä yritystä, ja alusta tarjoaakin markkinoijalle useita hyviä ratkaisuja oman viestin saattamiseksi oikean yleisön nähtäville.

Kuinka Instagram-markkinointi toimii?

Instagram on visuaalinen markkinointialusta, jossa sisältöä voidaan levittää laajalle yleisölle eri tavoin. Visuaalisen ilmaisun ja tehokkaan sanoman avulla yritys voi luoda sitoutumista, lisätä tunnettuuttaan ja tavoittaa käyttäjiä. Instagramissa sisältö koostuu osuvista valokuvista, videoista ja teksteistä. Vaikka nykypäivän Instagram-käyttäjiä inspiroikin lähinnä visuaalisesti houkutteleva sisältö, on hyvin muotoiltu ja kohderyhmälle sovitettu teksti keskeinen tekijä viestin tehokkaassa välittämisessä.

Tullakseen nähdyksi mahdollisten asiakkaiden syötteessä täytyy yrityksen säännöllisesti luoda ja julkaista innostavaa ja laadukasta sisältöä. Siispä merkittäviä myyntituloksia saavutetaan hyvin suunnitellun sisältöstrategian ja selkeästi asetettujen tavoitteiden kautta. Vaikka julkaisujen optimaalinen määrä ja esiintymistiheys riippuvatkin kyseisestä yrityksestä, on laatu aina määrää tärkeämpää. Hyvällä julkaisulla voi olla suhteellisen pitkäkin elinkaari, mikäli se on suunniteltu ja sponsoroitu huolella.

Koska orgaaninen näkyvyys on nykyisin suhteellisen pientä, on maksettu mainonta tarpeen viestin tehokkaaseen levittämiseen ja uuden yleisön tavoittamiseen. On useita vaihtoehtoja, kuinka tulla nähdyksi Instagramissa: pääasiassa mainostaa voi asiakkaiden syötteessä tai Instagram-tarinoissa. Instagram tarjoaa joustavia työkaluja mainonnan kanssa alkuun pääsemiseen, mutta tehokkaaseen kohdentamiseen tarvitaan taitoa ja suunnittelua. Niinpä oikeanlaisen asiantuntemuksen avulla voit varmistaa, että jokainen mainontaan kohdennettu euro tulee käytettyä parhaalla mahdollisella tavalla.

Mainosten lisäksi on erilaisia kikkoja, joita yritys voi hyödyntää tavoittaakseen mahdollisimman suuren yleisön ja lisätäkseen tunnettuuttaan. Seuraamalla kiinnostavia tilejä ja käyttämällä #hashtageja (aihetunnisteita) tulee sisältösi Instagramissa etsittävämmäksi ja useammat käyttäjät voivat löytää sinut. Lisäksi sosiaalinen vuorovaikutus on äärimmäisen tärkeää sitoutuneisuuden luomisessa. Tässä on tärkeä merkitys uudelleenmarkkinoinnilla, kommentteihin reagoinnilla ja aktiivisella ja jatkuvalla viestintästrategian päivittämisellä. Visuaalisesti houkuttelevan sisällön kautta sinun on mahdollista luoda yleisösi kanssa vahva yhteisö, jolla on kauaskantoista arvoa.

Kannattaako Instagram ulkoistaa?

Useiden vuosien kokemuksen perusteella voimme todeta, että yrityksen kannattaa ainakin osittain tai kokonaan ulkoistaa Instagramin hallinta. Tähän on useita syitä. Instagramin suurin käyttäjäryhmä on 25–34-vuotiaat, mikä asettaa kovat vaatimukset innovatiiviselle ja jatkuvasti kehittyvälle sisällölle. Kiinnostuksen herättäminen on jo asia sinänsä, mutta sen ylläpitäminen ja laajentaminen käyttäjien keskuudessa vaatii sosiaalisen median aktiivista hallinnointia, johon voi kulua yllättävän paljon aikaa. Tämä johtaa usein laiminlyönteihin, varsinkin jos hallinnointia hoitavalla henkilöllä on yrityksessä myös muita vastuualueita.

Tämän ohella Instagram-markkinointiin sisältyy suuri vastuu – sisällön tulee olla innostavaa, osallistavaa ja loogista sekä kaiken lisäksi visuaalisesti houkuttelevaa. Mainonta pitää kohdentaa oikein, ja sitä pitää jatkuvasti analysoida ja parantaa. Lisäksi kommentteihin täytyy vastata ja reagoida. Instagram on ympäri vuorokauden elävä alusta, jota muutokset ja trendit ohjailevat. Kaikki tämä vaatii laajaa asiantuntemusta usealta osaamisalueelta. Yhteenvetona voidaan sanoa, että ulkoistettu Instagram-strategia on usein kustannustehokkain vaihtoehto ja tarjoaa yritykselle huomattavasti parempia tuloksia niin ajankäytön kuin kustannustenkin kannalta.

Oikean yhteistyökumppanin valitseminen

On useita tekijöitä, jotka yrityksen on syytä ottaa huomioon sopivan Instagram-kumppanin etsinnässä. Tarvitseeko yritys ulkoistettua markkinointipartneria, joka sekä luo sisältöä että vahvistaa brändiä vai riittääkö luottaa kumppanille mainosten hallinnointi? Myös asetetut tavoitteet vaikuttavat päätökseen – varsinkin, jos tavoitteena on esimerkiksi inspiroida ja keskittyä tunnettuuden lisäämiseen tai uusien seuraajien tavoittamiseen.

Lindebarnin palvelut soveltuvat kaikenlaisille yrityksille, jotka haluavat vahvistaa näkyvyyttään sosiaalisessa mediassa ja tavoittaa tehokkaasti kohderyhmänsä. Tuotamme sekä sisältöä että hallinnoimme mainontaa, mutta räätälöimme yhteistyömme aina yrityksen yksilöllisten tarpeiden ja tavoitteiden mukaisesti.

Blogi

Henkka Niemistö studio case

Henkka Niemistö: Uudistettu ilme

Henkka Niemistö on masteroinut lukemattomien kotimaisten ja kansainväisten huippuartistien musiikkia. Henkka jos joku tietää, kuinka hyvä musiikki saadaan kuulostamaan erinomaiselta. Lindebarn on auttanut uuden ilmeen luomisessa, tuottanut nettisivut ja kasvattanut näkyvyyttä kansainvälisillä markkinoilla.

Lue lisää »
Kosmos case

Kosmos: Legendaariselle ravintolalle päivitetty ilme

Ravintola Kosmos on loistanut kiintotähtenä Helsingin
ravintolataivaalla jo lähes sadan vuoden ajan. Monet ravintolat
ovat tähtien lailla syttyneet ja sammuneet sen ympärillä, mutta
oman maailmansa luonut Kosmos sykkii edelleen elämää aivan
Helsingin sydämessä. Lindebarn tuotti Kosmoksen uudet nettisivut, kehitti Kosmos Moments -livekonseptin ja on auttanut Kosmosta näkymään ja hankkimaan uusia asiakkaita sosiaalisessa mediassa.

Lue lisää »
Tyytyväinen asiakas

“Kunnioita asiakkaitasi” ja muita hulluja ideoita

Kiitos sosiaalisen median kuka tahansa voi nykyään helposti seurata, kuinka eri yritykset kohtelevat asiakkaitaan. Vaikka suurin osa meistä nauttiikin tällaisesta läpinäkyvyydestä, kärsivät kuitenkin ne yritykset ja organisaatiot, jotka eri syistä eivät saa asiakaspalveluaan hyvään kuntoon.

Lue lisää »