Miten Facebook-markkinointi toimii?

Man on Ipad
Marco Lindholm

Marco Lindholm

Facebook on somekanavien hallitseva markkinajohtaja ja tällä alustalla on lukuisia hyviä ratkaisuja markkinoijille, jotka haluavat saada viestinsä näkyviin oikealle kohderyhmälle.

Jokainen yritys on erilainen, eikä ole yhtä oikeaa tapaa käyttää Facebookia. Joitakin yhteisiä nimittäjiä on kuitenkin olemassa. Yritysten Facebook-toiminnot voidaan karkeasti jakaa kolmeen osaan: sisällön tuottaminen, mainonta ja kommunikointi.

Hyvin suunniteltu sisältöstrategia on kaiken a ja o

Näkyäkseen potentiaalisten asiakkaiden Facebook-syötteissä, yritysten on julkaistava säännöllisesti asiaankuuluvaa sisältöä tekstien, kuvien ja videoiden muodossa. Tämä saavutetaan hyvin suunnitellulla sisältöstrategialla, jolla on selkeät tavoitteet. Kuinka usein ja kuinka paljon sisältöä on julkaistava, riippuu kyseisestä yrityksestä, mutta laatu on tärkeämpää kuin määrä. Hyvällä viestillä voi olla suhteellisen pitkä elämä, kunhan se on huolellisesti suunniteltu ja sponsoroitu.

Maksettu mainonta takaa näkyvyyttä

Maksettu mainonta on välttämätöntä viestien levittämiseksi ja uuden yleisön saavuttamiseksi. Facebook on tällä hetkellä erittäin edullinen markkinointikanava, mutta mitä enemmän aikaa kuluu, sitä kalliimmaksi myös Facebook tulee muuttumaan. Viestien orgaaninen näkyvyys on jo nyt hyvin alhainen. Siksi on oltava valmis sponsoroimaan sisältöjä ja panostamaan myös maksulliseen mainontaan. Facebook tarjoaa käteviä työkaluja mainonnan aloittamiseksi, mutta oikean viestin oikeanlainen kohdentaminen vaatii tuntemusta ja tarkkaa suunnittelua. Oikealla asiantuntemuksella voit varmistaa, että jokainen mainoksiin sijoitettu euro käytetään oikein.

Ole läsnä

Sisällöntuotannon ja mainonnan lisäksi Facebookissa tärkeää on myös sosiaalinen vuorovaikutus. Sosiaalinen media tarjoaa yrityksille erinomaisen mahdollisuuden kommunikoida kohdeyleisönsä kanssa yksinkertaisella ja tehokkaalla tavalla. Nykymaailmassa brändejä määritellään pitkälle sen mukaan miten ne kommunikoivat, joten hyvin toimivaan viestintästrategiaan kannattaa panostaa.

Sosiaalinenmedia

Kannattaako hoitaa itse vai ulkoistaa?

Kokemuksemme pohjalta voimme todeta, että useimmiten yritysten kannattaa ulkoistaa Facebook-hallintansa asiantuntijoille, jos ei kokonaan niin ainakin osittain. Tämä johtuu useasta syystä:

Ensinnäkin sosiaalisen median kanavien aktiivinen hallinta vaatii yllättävän paljon aikaa. Tämä johtaa usein siihen, että se jätetään tekemättä, varsinkin jos näitä kanavia hoitaa yrityksen sisällä työskentelevä henkilö jolla on muitakin vastuualueita.

Toiseksi on syytä ottaa huomioon, että Facebook-markkinointiin liittyy useita tekijöitä: sisällön on oltava inspiroivaa, sitouttavaa ja johdonmukaista, mainoksia on kohdennettava oikein, niitä on jatkuvasti analysoitava ja parannettava ja kysymyksiin ja kommentteihin on reagoitava. Tämä edellyttää laajaa osaamista monella eri osa-alueella.

Yhteenvetona voidaan todeta, että ulkoistettu Facebook-strategia on yleensä kustannustehokkain vaihtoehto ja tarjoaa huomattavasti paremman tuoton sekä ajallisesti että taloudellisesti.

Millainen on sopiva Facebook-partneri?

On otettava huomioon monta asiaa, kun yritys etsii sopivaa Facebook-partneria. Tarvitseeko yritys ulkoistettua markkinointikumppania, joka tuottaa myös sisältöä ja osallistuu brändin vahvistamiseen, vai riittääkö pelkkä mainosten kohdennus? Myös se vaikuttaa onko yrityksellä esimerkiksi verkkokauppa vai kasvatetaanko ensisijaisesti tunnettuutta.

Blogi

Henkka Niemistö studio case

Henkka Niemistö: Uudistettu ilme

Henkka Niemistö on masteroinut lukemattomien kotimaisten ja kansainväisten huippuartistien musiikkia. Henkka jos joku tietää, kuinka hyvä musiikki saadaan kuulostamaan erinomaiselta. Lindebarn on auttanut uuden ilmeen luomisessa, tuottanut nettisivut ja kasvattanut näkyvyyttä kansainvälisillä markkinoilla.

Lue lisää »
Kosmos case

Kosmos: Legendaariselle ravintolalle päivitetty ilme

Ravintola Kosmos on loistanut kiintotähtenä Helsingin
ravintolataivaalla jo lähes sadan vuoden ajan. Monet ravintolat
ovat tähtien lailla syttyneet ja sammuneet sen ympärillä, mutta
oman maailmansa luonut Kosmos sykkii edelleen elämää aivan
Helsingin sydämessä. Lindebarn tuotti Kosmoksen uudet nettisivut, kehitti Kosmos Moments -livekonseptin ja on auttanut Kosmosta näkymään ja hankkimaan uusia asiakkaita sosiaalisessa mediassa.

Lue lisää »
Tyytyväinen asiakas

“Kunnioita asiakkaitasi” ja muita hulluja ideoita

Kiitos sosiaalisen median kuka tahansa voi nykyään helposti seurata, kuinka eri yritykset kohtelevat asiakkaitaan. Vaikka suurin osa meistä nauttiikin tällaisesta läpinäkyvyydestä, kärsivät kuitenkin ne yritykset ja organisaatiot, jotka eri syistä eivät saa asiakaspalveluaan hyvään kuntoon.

Lue lisää »