Hakukone-optimointi

Hakukoneoptimointi

Tekninen optimointi | Sisällön optimointi | Ulkoinen optimointi

Hyvät sijoitukset hyvällä sisällöllä

Hakukoneoptimoinnilla (SEO, Search Engine Optimization) pyritään parantamaan verkkosivuston sijoituksia hakukoneiden maksuttomien hakutulosten luettelossa tiettyjä hakusanoja käytettäessä. Onnistunut hakukoneoptimointi auttaa viemään ostoaikeissa olevan asiakkaan oikeaan paikkaan oikealla hetkellä. Hyvät orgaaniset hakutulossijoitukset edellyttävät, että hakukoneoptimointi on jatkuvasti kunnossa. Siksi on syytä suhtautua hakukoneoptimointiin pitkän aikavälin strategiana eikä vain kertaluonteisena projektina.

Haluamme koskettaa ja vaikuttaa tunteisiin. Tämän muistamme myös työskennellessämme SEO:n parissa – luovuutta ei saa tukahduttaa liian analyyttisellä ajatustavalla. Vaikka sisällön on oltava teknisesti optimoitua, sen on oltava myös houkuttelevaa ja mielenkiintoista.

Palvelut

Avainsana-analyysi on prosessi, jossa määritetään ne hakusanat tai lausekkeet, jotka tuovat kävijät sivustollesi ja joihin hakusanaoptimointi kannattaa keskittää. Näin ollen avainsa-analyysi on tehokkaan hakumarkkinoinnin lähtökohta ja kulmakivi.

  • Sivuston rakenne

  • Teknisten virheiden korjaaminen
  • Sisäinen linkitys

  • Nopeuden parantaminen
  • Avainsanojen käyttö

  • Sisällön laadun parantaminen
  • Sisäinen ja ulkoinen linkitys

  • Responsiivisuus (mobiili-optimointi)
  • Kuvien optimointi

Ulkoinen optimointi, tai “off-page SEO”, viittaa toimiin, jotka toteutetaan oman verkkosivuston ulkopuolella ja joilla pyritään parantamaan sivuston suosiota, merkityksellisyyttä ja luotettavuutta. Tämä toteutetaan muun muassa herättämällä keskustelua ja luomalla laadukkaita linkkauksia hyvämaineisilta sivuilta.