Copywriting

Innehållsproduktion | Kärnbudskap | Slogans

Write to one person, not a million.

Fairfax M. Cone

Ord har betydelse

Copywriting är konsten och vetenskapen att skriva säljande text. Det viktigaste inom copywriting är att känna till målgruppen och förstå deras behov och önskemål. Copywritingens syfte är att få kunden att utföra en önskad handling, till exempel att köpa en produkt eller tjänst.

Innehållsproduktion kan till skillnad från copywriting vara informativ och underhållande utan att innehålla någon direkt uppmaning. Målet med innehållsproduktion är att föra kunden närmare företaget och också att öka försäljningen på lång sikt. På Lindebarn producerar vi mest innehåll för sociala mediekanaler och bloggar.

Våra copywriting-tjänster täcker annonser, försäljningssidor, nyhetsbrev och andra försäljningstexter.