Facebook-tjänster

Annonser | Innehållsproduktion | Kontounderhåll | Business Manager- och franchise-lösningar

Nå rätt publik med rätt budskap

Med nästan tre miljoner användare i Finland erbjuder Facebook de bästa verktygen för att rikta specifika annonser till rätt målgrupp. På Facebook når marknadsförare rätta människor med rätta meddelanden på ett kostnadseffektivt, enkelt och mätbart sätt. Testning och optimering av annonser, designande av innehåll och skapandet av långsiktigt engagemang kräver dock mycket tid och know-how. Lindebarn hjälper företag av alla storlekar med hantering av annonser, innehållsproduktion och strategisk planering.

Tjänster

Planering och produktion av Facebook-sidans innehåll

  • Planering och produktion av annonsinnehåll

  • Definiering av målgrupper och kontinuerlig optimering

  • Månatlig rapportering
  • Anpassade lösningar för kedjor och franchise-företag

  • Ibruktagande och hantering av Facebook Business Manager

Läs mer om ämnet: