Influencer-marknadsföring

Planering | Nätverk

Rätt influencer talar till rätt målgrupp

Influencer-marknadsföring handlar om att använda sig av opinionsbildare, även kallade influencers, till att påverka på exempelvis sociala medier. När det gäller influencer-marknadsföring är det viktigt att identifiera de influencers som har delad värdegrund med företaget och som pratar med rätt målgrupp. Nyckeln till framgångsrik influencer-marknadsföring är att hitta rätt påverkare för just ert företag.

Ett omfattande nätverk och djupgående bakgrundsforskning säkerställer att vi hittar de bästa påverkarna för ert företag eller produkt. Det är inte antalet följare som avgör, ibland kan det hända att micro-influencers når målgruppen bättre än professionella opinionsbildare. Influencerns kraft ligger alltså inte i följarantalet, utan främst i trovärdigheten och den verkliga räckvidden.