Instagram-tjänster

Annonsering | Innehållsproduktion | Kontohantering

Skapa communities och gör brandet känt

Instagram är en visuell marknadsföringsplattform där enskilda personer och företag kan nå en bred publik på flera olika sätt. Genom visuellt effektiva inlägg och ett kraftfullt budskap kan företag skapa engagemang, öka medvetenheten och nå kunderna. 80% av alla Instagramkonton följer åtminstone ett företag, och plattformen erbjuder marknadsförare flera väluttänkta lösningar för att nå ut till rätt publik.

Tjänster

Innehållsplanering och produktion

  • Planering och produktion av annonsinnehåll

  • Definiering av målgrupper och kontinuerlig optimering

  • Månatlig rapportering och analys

Läs mer om ämnet: