Sökmotor-optimering

Sökmotoroptimering

Teknisk optimering | Innehållsoptimering | Off-page optimering

Bra innehåll ger goda placeringar

Sökmotoroptimering (SEO, Search Engine Optimization) handlar egentligen om att hjälpa sökmotorer hitta en nätsida så att den kan placeras högt bland de organiska (icke betalda) sökresultaten. Detta förutsätter att såväl nätsidans tekniska struktur som innehåll är relevant och kvalitativt och att sidan har hög tillförlitlighet. En väloptimerad nätsida har en betydligt större chans att synas på rätt ställe vid rätt tidpunkt. Eftersom goda organiska placeringar kräver att sökmotoroptimeringen kontinuerligt är i gott skick bör man betrakta sökmotoroptimering som en långsiktig strategi och inte endast som ett engångsprojekt.

Som marknadsförare försöker vi alltid väcka och påverka känslor. Detta kommer vi också ihåg när vi arbetar med SEO – kreativiteten får inte dämpas med en alltför analytisk tankegång. Även om innehållet bör vara tekniskt optimerat måste det alltså ändå vara tilltalande och engagerande.

Tjänster

Nyckelordsanalys är namnet på processen där man identifierar vilka sökord eller fraser det är som leder till ett ökat antal besökare till en webbplats. Därför är nyckelordsanalysen utgångspunkten och grunden för en effektiv sökmarknadsföring.

  • Nätsidans struktur

  • Korrigering av tekniska fel
  • Intern länkning

  • Förbättring av hastigheten
  • Korrekt användning av nyckelord

  • Förbättrande av innehållets kvalitet
  • Intern och extern länkning

  • Mobiloptimering
  • Bildoptimering

Utomstående optimering, eller ”off-page SEO”, avser åtgärder som vidtas utanför den egna webbsidan för att förbättra webbplatsens popularitet, relevans och tillförlitlighet. Detta kan till exempel göras genom att uppmuntra till diskussion på olika forum och nätsidor och få väletablerade webbplatser att skriva om och länka till den egna nätsidan.