Marknadsföring på Facebook: så funkar det

Man on Ipad
Marco Lindholm

Marco Lindholm

Nå rätt publik med rätt budskap.

I Finland har Facebook nästan 3 miljoner användare och plattformen erbjuder de bästa verktygen för att rikta reklam mot en specifik målgrupp. På Facebook kan du som marknadsförare nå den rätta målgruppen både kostnadseffektivt och med hjälp av mätbara resultat.

Hur fungerar marknadsföring på Facebook?

Varje företag är olika och det finns inte ett enskilt rätt sätt att använda Facebook. Trots detta finns det några gemensamma nämnare, och de funktioner som är tillgängliga för företag kan grovt delas in i tre delar: innehållsproduktion, reklam och kommunikation.

För att synas i potentiella kunders flöde måste företag regelbundet skapa och publicera relevant innehåll i text-, bild- och videoformat. Detta uppnås med hjälp av en välplanerad innehållsstrategi och tydliga målsättningar. Även om det optimala antalet inlägg som bör delas, och hur ofta, beror på branschen är kvaliteten alltid viktigare än kvantiteten. Ett bra inlägg kan ha relativt lång livslängd ifall det är planerat och sponsrat med omsorg.

Få synlighet med betald annonsering

Betald annonsering är nödvändigt för att sprida budskap samt för att uppnå ny publik. Även om Facebook för tillfället är en förmånlig marknadsföringskanal ökar ständigt kostnaderna för synligheten.  Redan i dagsläget är den organiska (obetalda) synligheten på Facebook väldigt liten, därför måste man vara redo att sponsra innehåll och satsa på betald annonsering. Facebook erbjuder smidiga verktyg för att komma igång med annonsering men för att riktigt effektivt kunna rikta in sig på de rätta målgrupperna och förmedla rätt budskap krävs både kunskap och noggrann planering. Först då kan du säkerställa att varje euro som sätts på annonseringen används på bästa sätt.

Var närvarande

Utöver innehållsproduktion och reklam är den sociala interaktionen på Facebook enormt viktig. Sociala medier erbjuder företag en utmärkt möjlighet att kommunicera med sina målgrupper på ett enkelt och effektivt sätt. I dag granskas varumärken långt utgående från hur de kommunicerar med sin publik och därför är det nödvändigt med satsningar i en kommunikationsstrategi som är konsekvent och fungerande.

Sosiaalinenmedia

Outsourcing av Facebook – lönar det sig?

Som sagt, inget företag är det andra likt. Enligt vår erfarenhet kan vi dock konstatera att det oftast lönar sig för företag att, om inte helt och hållet så åtminstone delvis, outsourca sin hantering av Facebook. Det finns flera anledningar till detta.

För det första kräver en aktiv hantering av sociala medier förvånansvärt mycket tid. Detta leder ofta till försummelse, speciellt ifall personen som sköter detta inom företaget även har andra ansvarsområden.

För det andra innebär marknadsföring på Facebook ett stort ansvar: innehållet måste vara inspirerande, engagerande och logiskt. Annonseringen ska riktas rätt och ständigt analyseras och förbättras. Därtill så krävs det att man reagerar och svarar på kommenterar. Allt detta kräver en bred expertis inom flera kunskapsområden. Sammanfattningsvis kan man säga att en outsourcad Facebook-strategi oftast är det mest kostnadseffektiva alternativet och erbjuder ett betydligt bättre resultat både tidsmässigt och ekonomiskt för företag.

Att välja rätt partner

Det finns flera faktorer att tänka på då ett företag letar efter en lämplig Facebook-partner. Behöver företaget en outsourcad marknadsföringspartner som skapar både innehåll och förstärker brandet, eller räcker det att anlita en partner för hanteringen av reklam? Även målsättningar inverkar på beslutet: vill man till exempel leda publiken till en nätbutik eller bara fokusera på att öka medvetenheten?

Lindebarns tjänster passar för alla slags företag som vill förstärka sin synlighet på sociala medier och effektivt nå sin målgrupp. Vi producerar både innehåll och hanterar annonsering men skräddarsyr alltid vårt samarbete enligt företagets enskilda behov och målsättningar.

Från bloggen

Henkka Niemistö studio case

Henkka Niemistö: Förnyad identitet

Henkka Niemistö har skött mastringen av musik för otaliga inhemska och internationella toppartister. Henkka om någon vet hur man tar fram det bästa ur låtar. Lindebarn har bidragit till att skapa en ny visuell identitet och en webbplats och har även hjälpt till med att öka Henkkas internationella närvaro på nätet.

Läs mer »
Kosmos case

Kosmos: En digital identitet för en legendarisk restaurang

Restaurang Kosmos har strålat som en stjärna i Helsingfors
restaurangvärld i nästan 100 år. Flera restauranger runt Kosmos har tänts och slocknat, men den unika restaurangen lever sitt egna liv i hjärtat av huvudstaden. Lindebarn producerade Kosmos nya webbsidor, utvecklade Kosmos Moments -livekonceptet och har hjälpt Kosmos att synas och nå nya kunder på sociala medier.

Läs mer »