Vaikuttajamarkkinointi

Vaikuttaja-markkinointi

Suunnittelu | Verkosto

Vaikuttaja puhuttelee oikeaa kohderyhmää

Vaikuttajamarkkinointi on sitä, että käytetään esimerkiksi sosiaalisen median vaikuttajia osana yrityksen markkinointia. Vaikuttajamarkkinoinnissa tärkeää on tunnistaa ne vaikuttajat, jotka jakavat yhteiset arvot yrityksen kanssa ja puhuvat oikealle kohderyhmälle. Onnistuneen vaikuttajamarkkinoinnin lähtökohta onkin etsiä yritykselle sopivat vaikuttajat.

Laaja verkosto ja perusteellinen taustatutkimus takaavat sen, että löydämme juuri teidän yritykselle tai tuotteelle parhaat vaikuttajat. Olennaista ei ole niinkään seuraajamäärä, vaan kannattaa miettiä puhutteleeko mikrovaikuttaja ehkä ammattivaikuttajaa paremmin sopivaa kohderyhmää. Vaikuttajan valta on uskottavuudessa ja todellisessa tavoitettavuudessa, eikä niitä mitata pelkissä seuraajamäärissä.